In Thông Thiên - In Thông Thiên

Quý khách có thể thanh toán khi mua hàng tại In Thông Thiên bằng những cách sau:

1/ Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng:

Thanh toán bằng tiền mặt

2/ Thanh toán trực tuyến:

Thanh toán khi nhận hàng: Quý khách trả tiền mặt khi nhận hàng, phí vận chuyển tính theo đơn hàng